Over Nr. A trainingen

Visie op ontwikkelen

Iedereen heeft een persoonlijke voorkeur bij het vergroten van theoretische kennis en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Tijdens het ontwikkeltraject is het belangrijk om hier rekening mee te houden. 

De analyse en het opstellen van de leerbehoeften is echter voor iedereen een identiek proces. Goede leerbehoeften worden op drie niveau’s uitgewerkt, namelijk: kennis (wat ken je?), inzicht (wat kun je?) en houding (wat wil/ben/doe je?). 

Het aanleren van een nieuwe vaardigheid waar vervolgens in de praktijk niets mee gegaan wordt, heeft geen waarde. De grootste kracht van het leerproces is het daadwerkelijk toepassen. Kom in actie en ga aan de slag! Tijdens de trainingen en coaching geef ik veel aandacht aan oefenen om er vervolgens in de praktijk mee aan de slag te kunnen. 

Protocol Veilig Trainen

Nr. A trainingen volgt de richtlijnen van de regering, het RIVM en de NOBTRA bij het verzorgen van trainingen en coachingtrajecten. Hiervoor is een Protocol Veilig Trainen opgesteld, die hier te downloaden is. De veiligheidsinstructies die elke deelnemer ontvangt, zijn hier te downloaden.

Waar staat Nr. A trainingen voor?

Ervaring uit de praktijk

Tijdens de trainingen wordt veel gebruik gemaakt van cases uit de praktijk, wat ervoor zorgt dat er een snellere begripsvorming ontstaat. Ik train medewerkers en teams op persoonlijke inzichten en vaardigheden met als doel de effectiviteit te verhogen.

Tijdens trainingen wordt veel gewerkt met praktijksituaties. Dat werkt veel beter dan saaie PowerPointslides.

Borging na de training

De trainingen zijn erop gericht om nieuwe inzichten op te doen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Na afloop van de training zal hiermee in de praktijk verder geoefend moeten worden om de borging van nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te bevorderen. Mede hierom werk ik gedurende het gehele traject samen met de opdrachtgever. Samen met de opleidings-verantwoordelijke en leidinggevende kiezen we na de training voor de meest praktische vorm om de inzichten en vaardigheden die deelnemers leren, te oefenen in de dagelijkse praktijk. Indien de organisatie zelf deze begeleiding onvoldoende kan bieden, raad ik altijd een coachingstraject aan.

Nr. A kwaliteit en hoge waardering

Oprechtheid, transparantie, gelijkwaardigheid en open communicatie zijn kernwaarden waar ik voor sta, evenals het leveren van kwaliteit. Dit betekent dat ik alleen opdrachten aanneem waar ik achter sta en die haalbaar zijn. Ik geloof erin dat positieve ervaringen worden doorverteld.

Certificeringen & opleidingen

DISC-model

Als voorbereiding op een training of coaching wordt in veel gevallen een profielanalyse gemaakt met behulp van het DISC-model.

Dit model is een veel toegepaste en makkelijk te begrijpen methode dat inzicht geeft in het gedrag van mensen. Het geeft niet alleen inzicht in het eigen gedrag, krachten en valkuilen, maar ook in dat van anderen. Dat is heel waardevol, want daardoor zijn mensen beter in staat anderen te benaderen zoals ze zelf benaderd willen worden.

Door DISC-profielen in te zetten krijgen deelnemers een goed beeld van zichzelf, leren ze de stijl van een ander te herkennen en daar op een effectieve manier op in te spelen. Ze weten zich in de ander te verplaatsen en dat komt de relatie ten goede: de onderlinge verhouding en communicatie verbetert enorm. En dat kost ook nog eens minder frustratie en negatieve energie.

Meer over Dennis

Ik ben een enthousiaste en gedreven optimist met een passie voor oprechte relaties met anderen op basis van integriteit en wederzijds respect. Ik hou ervan om de mensen met wie ik samenwerk een stap verder te brengen.

Mijn eerste werkgever was een grote internationale ICT dienstverlener waar ik een commerciële rol vervulde. Door echte interesse te hebben in mijn contactpersonen en in de uitdagingen waar mijn klanten voor stonden, slaagde ik er vaak in om mooie deals te sluiten die voor beide partijen waardevol waren. 

Al ruim 20 jaar heb ik verschillende commerciële rollen mogen invullen bij diverse organisaties. Wel zag ik mijn commerciële rol steeds meer veranderen van verkoper naar adviseur.

“De essentie van mijn werk bleef altijd hetzelfde: oprechte interesse in de klant.”

Tijdens mijn carrière heb ik mijn opgedane inzichten gebruikt in diverse managementfuncties, waardoor ik het verschil kon maken en succesvolle teams wist te creëren. In 2019 besloot ik om Nr. A trainingen op te richten om mijn kennis en ervaring op het gebied van commercie en communicatie te delen met anderen. De ICM trainersopleiding heeft mij een goede basis gegeven om didactisch sterke trainingen te ontwikkelen en te verzorgen.